Bismi Inter-national

 

Numero ng Unit Uri ng Unit Pangalan ng kalakalan Makipag-ugnayan kay Makipag-ugnayan sa
SH-E 47,49,50 Dry Goods Bismi Inter-national